SANCAK SÜLALESiNiN TARiHi

Bunu  çok önemsiyorum; BİZ KİMİZ?

Sancak ailesinin bilinen tarihi bağlamında büyük dedeleri Koca Süleymandır.
Koca Süleyman o dönemde eğitim ve tokumacılıkta merkez konumunda olan Bugünkü Özbekistan’ın önemli bir kenti, Buhara’dan göç sonrası ,O zamanlar bir Osmanlı şehri olan Diyarbakıra(1604) gelen Koca Süleyman ın torunlarıyız.Daha sonraKoca Süleyman akrabası Koca Mehmet ve Bap Mehmet aralarında vuku bulan bir olay yüzünden birbirlrinden ayrılarak üç yıl birbirleri ile görüşmediler  sonra 1608 yılında tekrar bir arya gelerek o günün zorlu koşullarına  katlanarak at ve deve sırtında veya yürüyerek zaman zamana 1 -2 ay konaklayarak 1612 yılında Bayburt ovasına gelerek burada yerleşmişler,burada da üç yıl kaldıktan sonra Of un Çufaruska Köyü(Uğurlu Beldesi)gelerek 6 yılda kalmışlar,fakat her nedense gezginliği seven büyüklerimiz buradan da istedikleri yaşamı bulamayınca Kozalak dağını aşarak o zamanki adı GÜNEŞARA olan bugüngü adı Köprübaşına yerleştiler.1929 yılında Trabzon ve cevresinde  meydana gelen sel felaketlerinde Köprübaşı da büyük zarar gören bizim aile maçka nın Zana(Çeşmeler) köyünegöç etmek zorunda kaltı.Dedem Mustafa  burada o bölgenin en güzel evini satın alarakbelli bir süre yaşamını burada sürtürdü ve Rasim adında 1931 de bir oğlu oldu.1940 yılında dedem tekrar Köprübaşına döndü fakat mide rahasızlığ olduğu için İstanbul a gitti ve orada  vefat etti babam da tahil olmak üzere 6 kardeş yetim kaltı.

Bu bağlamda aile büyüklerimizim Doğu Karadeniz Trabzon Vilayetindeki Tarihi 15. yüzyılın sonlarına tayanmaktadır.
Sancaklar’dan İsleymanlılar olarakta bahsetildiği bilinmektedir.
İsleymanlı kelimesi Koca Süleyman’dan önce soy ağacı ile ilgilidir.
Sancak ailesi çok farklı kollara ayrılmıştır.
Bugünkü nüfusu 35 bin civarında olan Sancaklar farklı soyadları taşımaktadır.
Sancak,Dedeoğlu,Parlak,Tüfekci,Cerrahoğlu,Cihan,Akbulut,Altıntaş,Özkan,Aydın vbg.bir çok aileden oluşmaktadır.
Osmanlı arşivinde yazılı belge olarak Köprübaşı 1870-1892 yılları arasında bahsi geçmektedir.
1873 yılına kadar Sürmene nahiyesinin Göneşara Köyü,ilçe olarakta Of’a bağlı kalmıştır.
Köprübaşı arşivlerde 1876 yılında 400 hane ve 1150 civarında nüfus potansiyeli olduğu bilinmektedir.